Tilasto- ja Tutkimustuloksia

http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Tietoa--Tutkimuksia/Lehtiryhmittaiset-tutkimukset/Asiakaslehdet/

Asiakaslehtien uskotaan menestyvän tulevaisuudessakin ja niiden määrän uskotaan pysyvän vähintään nykyisellään, koska:

 • Asiakaslehti on toimiva käyttöliittymä
 • Se on markkinointiviestinnän tehokkain keino tavoittaa asiakkaat
 • Hyvin tehtynä asiakaslehti kilpailee maksullisten aikakauslehtien kanssa lukijoiden ajasta
 • Veloituksettomuus vahvistaa asiakaslehtien menestymistä
 • Visuaaliset mahdollisuudet lisäävät niiden vahvuuksia
 • Lukijat hakevat nopeatempoiselle verkolle vastapainoksi hengähdystaukoa ja vaihtelua printistä
 • Verkko tarjoaa vielä paljon bulkkia, printistä saadaan luksuskokemuksia
 • Kokemusten ja elämysten merkitys korostuu tulevaisuudessa
 • Kuluttajat/asiakkaat arvostavat yhä enemmän mahdollisuutta "fiilistelyyn", korkeatasoisia kuvia ja kosketeltavaa paperista lehteä

Asiakaslehden rooli viestinnässä ja markkinoinnissa tulee säilymään tärkeänä tulevaisuudessakin:

 • Asiakaslehden rooli on kasvanut viimeisten vuosien aikana
 • Asiakkuuden rakentaja ja vahvistaja
 • Imagon, tiedon ja analyysin välittäjä
 • Tärkeä kanava pidettäessä yhteyttä jo olemassa oleviin asiakkaisiin, netti toimii paremmin uusasiakashankinnassa
 • Tukee muuta markkinointiviestintää ja on olennainen osa kokonaisvaltaista viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua

Asiakaslehden rooli viestinnässä ja markkinoinnissa tulee säilymään tärkeänä tulevaisuudessakin:

 • Hyvin tehdyllä lehdellä on aina selkeä, oma rooli asiakasviestinnässä
 • Edistää ja tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja synnyttää materiaalia myyntityön tueksi
 • Asiakasmedian merkitys tulee kasvamaan, verkon osuus viestinnässä lisääntyy seuraavien vuosien aikana
 • Yhteistyökumppaneiden mainosväline
 • Vahvistaa erottautumista kilpailijoista

Asiakaslehtiä hyödynnetään monipuolisesti sitouttamisessa, tarjonnan ja palvelujen sekä markkinointiviestinnällisen sisällön esittelemisessä ja mainonnassa:

 • Toimii asiakassuhteen hallinnan ja kehittämisen välineenä
 • Tärkeä markkinoinnin apuväline, toimii erittäin hyvin brändinrakentamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä
 • Toimii kuluttajien/asiakkaiden sitouttamisessa ja tuotetiedon välittäjänä
 • Vahvistetaan asiakkaiden tietoisuutta tuotteista ja palveluista, lehteä käytetään myynnin ja asiakassuhteiden hoidon apuvälineenä (kysytään mm. asiakkaiden mielipiteitä)
 • Lehdessä esitellään ajankohtaiset asiat, esim. onnistuneet asiakasyhteistyö-caset, alan näkymät ja uusimmat alaan liittyvät ratkaisut
 • Kokonaisuutena myyntityön tukena
 • Tuotetaan rinnakkaisaineistoa muihin julkaisuihin (mm. ammattilehdet), aineistoa omille verkkosivuille.
 • Lehti postitetaan kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä yrityksen henkilöstölle
 • Hyödynnetään hyvin monipuolisesti: paperiversiona, digiversiona, hajotetaan nettisivuille, pidetään teemapäiviä, tehdään uutiskirjeitä ilmoitetaan lehdissä, suorana jakeluna, osana kampanjoita, messu-ja tapahtumajakeluna
 • Lehdessä voi olla kohdistettuja liitteitä
 • Voi olla yhteistyökumppaneiden päämedia
 • Lehti on yrityksen käyntikortti